doktor

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
indywidualną ofertę

KONTAKT

Apteki / Sklepy medyczne / Zakłady optyczne / Pracownie perukarskie

Podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (m.in.: apteki, sklepy medyczne, zakłady optyczne, zakłady perukarskie) winny posiadać Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej

Wysokość sumy gwarancyjnej 10 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 50 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową obowiązkowego  ubezpieczenia OC świadczeniodawcy.

Dla właścicieli aptek proponujemy atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe obejmujące ubezpieczenia dobrowolne oc apteki  i farmaceutów oraz ubezpieczenia majątkowe.

Dowiedz się więcej na temat poszczególnych ubezpieczeń: