lekarz

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
indywidualną ofertę

KONTAKT

Ubezpieczenie dla lekarza/stomatologa

Ubezpieczeniu obowiązkowemu odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą podlega lekarz lub lekarz dentysta wykonujący działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Suma gwarancyjna minimalna: 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC. Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia na wyższe sumy gwarancyjne do 150.000 EUR na jedno zdarzenie i 350.000 EUR na wszystkie zdarzenia.

Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza zostało ostatnio rozszerzone o klauzulę obejmującą szkody spowodowane naruszeniem praw pacjenta.

INTER Polska proponuje atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe dla lekarzy/ lekarzy dentystów obejmujące ubezpieczenia obowiązkowe oc, dobrowolne oc, ochrony prawnej, ochrony poekspozycyjnej.

Dowiedz się więcej na temat poszczególnych ubezpieczeń: