pielegniarka

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
indywidualną ofertę

KONTAKT

Ubezpieczenie dla pielęgniarki /położnej

Ubezpieczeniu obowiązkowemu odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą podlega pielęgniarka lub położna wykonująca działalność leczniczą w  formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Ustawowa minimalna suma gwarancyjna wynosi  30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC.

Dla pielęgniarek i położnych pracujących w ramach umowy o pracę lub umowy  zlecenia proponujemy ubezpieczenie dobrowolne OC .

INTER Polska proponuje atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe dla pielęgniarek/ położnych obejmujące ubezpieczenia obowiązkowe oc, dobrowolne oc, ochrony prawnej, ochrony poekspozycyjnej.

Dowiedz się więcej na temat poszczególnych ubezpieczeń: