Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
indywidualną ofertę

KONTAKT

Podmiot leczniczy (dawniej ZOZ)

Ubezpieczeniu obowiązkowemu odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą podlega każdy  podmiot leczniczy, wykonujący działalność leczniczą (stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitale oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne).

Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udziela się w ambulatorium (przychodni, poradni, ośrodku zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych), a także zakładzie badań diagnostycznych i medycznym laboratorium diagnostycznym.

 Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne mogą polegać na udzielaniu świadczeń w :

  • w zakładzie opiekuńczo-leczniczym;
  • w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;
  • w zakładzie rehabilitacji leczniczej;
  • w hospicjum

Suma gwarancyjna minimalna: 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC

INTER Polska proponuje atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe dla podmiotów leczniczych obejmujące ubezpieczenia obowiązkowe oc, dobrowolne oc, ochrony prawnej, ochrony poekspozycyjnej oraz ubezpieczenia majątkowe.

Dowiedz się więcej na temat poszczególnych ubezpieczeń: