ikona-mozg

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
indywidualną ofertę

KONTAKT

Psycholog / Psychoterapeuta

Psycholog / psychoterapeuta jako osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, która wykonuje zawód wyłącznie w oparciu o umowę o pracę lub inną umowę cywilnoprawną winna posiadać dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Osoby, które prowadzą własną działalność, przyjmując pacjentów we własnym gabinecie lub mając podpisane umowy kontraktowe z podmiotami leczniczymi winny posiadać dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Osoby, które prowadząc własną działalność przyjmują pacjentów w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia winny wykupić polisę ubezpieczenia obowiązkowego oc świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej ( zgodnie  z RMF z dn. 22 grudnia 2011r. D.U.293 poz.1728).

Dowiedz się więcej na temat poszczególnych ubezpieczeń: