Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
indywidualną ofertę

KONTAKT

INTER Partner

To szeroki wachlarz produktów ubezpieczeniowych pozwalający elastycznie dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb i charakteru prowadzonej działalności,  w tym ubezpieczenie gabinetu lekarskiego, gabinetu dentystycznego lub podmiotu leczniczego.

INTER Partner to ubezpieczenia m. in.

  • lokalu/ budynku/ wyposażenia od wszystkich ryzyk lub od ognia i innych zdarzeń losowych
  • mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • mienia od dewastacji
  • maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
  • sprzętu medycznego i elektronicznego od wszystkich ryzyk
  • kosztów prowadzonej działalności itd. Itp.
  • odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia.

Dowiedz się więcej na temat poszczególnych ubezpieczeń: