Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
indywidualną ofertę

KONTAKT

Ubezpieczenie grupowe na życie

INTER Grupa – to ubezpieczenie stworzone z myślą o zatrudnionych pracownikach. Obejmuje ochroną ponad 40 zagrożeń, w tym 7 związanych z branżą medyczną.

INTER Grupa to: indywidualna oferta dla grup już od 3 osób.

  • zakres ubezpieczenia dobrany według potrzeb
  • profesjonalna obsługa
  • ochrona ubezpieczeniowa od 18 do 65 roku życia
  • czytelne warunki
  • elastyczne ceny

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje m.in.:

  • Świadczenia pieniężne w razie śmierci
  • świadczenia pieniężne związane z uszczerbkiem na zdrowiu
  • leczenie szpitalne, operacje chirurgiczne, rekonwalescencję poszpitalną
  • poważane  zachorowania
  • dla pracowników medycznych m in. trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany bezpośrednią fizyczną agresją osób trzecich w miejscu wykonywania prac

Dowiedz się więcej na temat poszczególnych ubezpieczeń: