Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
indywidualną ofertę

KONTAKT

INTER Bezpieczny Kredyt

Terminowe Ubezpieczenie na Życie z malejącą sumą ubezpieczenia i czasową opłatą składek.

Doskonałe zabezpieczenie  rodziny na wypadek śmierci osoby obciążonej spłatą kredytu.

Wypłata świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego w wysokości sumy ubezpieczenia osobie uprawnionej lub uposażonemu.

Zabezpieczenie wynikające z polisy terminowego ubezpieczenia  na życie:

  • zabezpieczenie kredytu bankowego
  • zabezpieczenie przyszłości rodziny
  • zabezpieczenie spłaty podatku spadkowego
  • pokrycie kosztów pogrzebu

Istnieje możliwość cesji praw z polisy na rzecz banku udzielającego kredytu.

Dowiedz się więcej na temat poszczególnych ubezpieczeń: