kobieta-pracujaca

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
indywidualną ofertę

KONTAKT

INTER Lokum – ubezpieczenie mieszkania

Pakiet ubezpieczeń INTER Lokum to ubezpieczenie adresowane głównie do osób fizycznych, które są właścicielami lub najemcami budynków lub lokali mieszkalnych, choć nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ubezpieczającym była osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Aby przystąpić do umowy ubezpieczenia INTER Lokum wystarczy zawrzeć Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Umowę można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka takie jak np. kradzież, dewastacja, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenie domu letniskowego, ubezpieczenie drobnych przedmiotów poza mieszkaniem- do  2 000 zł za skradzioną komórkę, dokumenty i klucze do samochodu lub mieszkania itd.

Każda umowa ubezpieczenia zawarta co najmniej w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych zostaje automatycznie rozszerzona o następujące świadczenia z zakresu Assistance:

  1. udzielenie pomocy medycznej,
  2. zorganizowanie pomocy interwencyjnej i pokrycie jej kosztów w przypadku utraty lub zniszczenia ubezpieczonego mienia,
  3. zorganizowanie pomocy interwencyjnej i pokrycie jej kosztów w sytuacji, gdy miejsce ubezpieczenia znajdzie się w stanie wykluczającym dalsze zamieszkiwanie.

Dowiedz się więcej na temat poszczególnych ubezpieczeń: