Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
indywidualną ofertę

KONTAKT

INTER Tour - Koszty leczenia za granicą

Ubezpieczenie gwarantuje zwrot kosztów poniesionych w czasie podróży zagranicznej w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Obejmuje następujące koszty:

  • Leczenie oraz zabiegi ambulatoryjne,
  • Konsultacje medyczne wraz z dojazdem lekarza,
  • Zakup leków i środków opatrunkowych
  • Naprawa lub zakup okularów korekcyjnych oraz naprawa protez (100 Euro)
  • Hospitalizacja, zabiegi operacyjne,
  • Stomatologia do 200 Euro
  • Koszty związane z ciążą (100 Euro)
  • Koszty ratownictwa /Transport z miejsca wypadku (np. helikopter)
  • Transport na teren RP, transport zwłok lub koszty pogrzebu za granicą
  • Koszty transportu medycznego

Możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o choroby przewlekłe.Ubezpieczeniem objęty może być  sprzęt sportowy i podręczny sprzęt elektroniczny  w ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego.

W tym koszty opóźnienia dostarczenia bagażu - odpowiedzialność firmy Inter rozpoczyna się już po 6 godzinach w opóźnieniu bagażu.

Dowiedz się więcej na temat poszczególnych ubezpieczeń: