Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
indywidualną ofertę

KONTAKT

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia ochronę na wypadek uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.

  • ochrona pełna - trwająca 24 godziny na dobę,
  • ochrona pracownicza - trwająca podczas pracy zawodowej/nauki, a także w drodze z domu do miejsca pracy/nauki i z miejsca pracy/nauki do domu.

Umowa ubezpieczenia NNW może zostać zawarta w jednym z czterech Wariantów, składających się wyłącznie ze świadczeń podstawowych, przedstawionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W zależności do wariantu ubezpieczenia świadczenie może zawierać się od 1% do 250% sumy ubezpieczenia.

Zakres podstawowy obejmuje:

  • świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu,
  • świadczenie z tytułu śmierci,
  • jednorazowe świadczenie z tytułu następstw zawału serca lub udaru mózgu,
  • zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych,
  • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów.

Dowiedz się więcej na temat poszczególnych ubezpieczeń: