teczka

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
indywidualną ofertę

KONTAKT

Dla Osób wykonujących zawód medyczny

Przedmiotem ubezpieczenia jest umożliwienie obrony interesów prawnych Ubezpieczonego (osoba wykonująca zawód medyczny) w niezbędnym zakresie,  poprzez refundację przez INTER poniesionych kosztów z nią związanych, oraz świadczenie usług Telefonicznej Asysty Prawnej.

Zakres ubezpieczenia to  m in. ochrona prawna przed dochodzeniem odszkodowań skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu,  ochrona prawna umów w życiu prywatnym , ochrona prawna umów związanych z pojazdem mechanicznym, ochrona prawna w sprawach karnych w życiu prywatnym i zawodowym itd.

W zależności od wybranego wariantu- składka już od 74 PLN rocznie.

Dowiedz się więcej na temat poszczególnych ubezpieczeń: