pacjent-na-lozku

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
indywidualną ofertę

KONTAKT

INTER Kontrakt

Ubezpieczenie niezdolności do pracy dla osób wykonujących zawód medyczny na kontrakcie.

Ubezpieczenie świadczenia dziennego w przypadku czasowej niezdolności do pracy ma zagwarantować stabilizację finansową, jeśli lekarz /pielęgniarka/ ratownik medyczny z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku nie może wykonywać pracy zarobkowej.

Świadczenie dzienne wypłacane jest od 1 dnia trwania niezdolności do pracy.

Wysokość świadczenia dziennego określona jest w umowie ubezpieczenia. Możliwe jest zawarcie ubezpieczenia w jednym z dwóch wariantów:

  1. Świadczenie dzienne 150 PLN -  jest to kwota gwarantowana, która wypłacona będzie Ubezpieczonemu, gdy wystąpi czasowa niezdolność do pracy.
  2. Świadczenie dzienne 300 PLN - jest sumą kwoty gwarantowanej (150 PLN) oraz kwoty doubezpieczenia (kolejne 150 PLN).

Składka miesięczna już od 70 PLN

Dowiedz się więcej na temat poszczególnych ubezpieczeń: