niemowle

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
indywidualną ofertę

KONTAKT

INTER MEDYK Life

Pakiet INTER MEDYK Life jest odpowiedzią na potrzeby pracowników rynku medycznego w Polsce.

TU INTER-ŻYCIE Polska S.A  dba aby ochrona była dostosowana do indywidualnych wymagań różnych grup zawodowych.

Pakiet jest dedykowany wszystkim osobom zatrudnionym w medycynie, które w dniu złożenia deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, miały ukończone 18 lat i nie ukończyły 65 roku życia.

Po osiągnięciu 65 roku życia ubezpieczenie nie wygasa i może być opłacane w formie Indywidualnej Kontynuacji.

Zapewnia pomoc finansową w trudnych i nieprzewidzianych sytuacjach prywatnych oraz  zawodowych. Każdy uczestnik programu wybierając jeden z trzech wariantów ubezpieczenia zyskuje ochronę ubezpieczeniową 24 godziny na dobę na całym świecie.

Dowiedz się więcej na temat poszczególnych ubezpieczeń: