strzykawka

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
indywidualną ofertę

KONTAKT

Ochrona HIV /WZW

Ubezpieczenie kosztów związanych z przypadkowym zakażeniem się wirusem HIV lub WZW w czasie wykonywania zawodu medycznego  lub czynności pomocniczych oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Oferujemy wysokie sumy ubezpieczenia, w zakresie zapewniającym pełną ochronę przez 24 godziny.

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć wybierając jeden z 2 wariantów:

Wariant A - zakażenia po ekspozycji

Wariant B - zakażenia po ekspozycji z włączeniem następstw nieszczęśliwych  wypadków.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje swym zakresem m in. zwrot kosztów poniesionych na:

  • badania na obecność wirusów HIV lub WZW, łącznie do kwoty 2 500,00 zł;
  • zakup leków antyretrowirusowych HIV, do kwoty 10 000,00 zł;
  • jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV lub WZW
  • NNW - świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu  do kwoty 100 000 zł

Dowiedz się więcej na temat poszczególnych ubezpieczeń: