sala-szpitalna

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
indywidualną ofertę

KONTAKT

Ubezpieczenie naruszenia praw pacjenta

Przestrzeganie praw pacjenta jest obowiązkiem podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

 W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sad może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia za doznana krzywdę.

 Roszczenia wynikające z naruszenia praw pacjenta nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

 Chętnie przygotujemy dla Państwa specjalną indywidualną ofertę ubezpieczenia, dostosowaną do rodzaju wykonywanych przez Państwa świadczeń oraz form zatrudnienia.

Dowiedz się więcej na temat poszczególnych ubezpieczeń: