Skip to main content

Ubezpieczenie OC Fizjoterapeuty

  • Posiadasz zarejestrowaną praktykę zawodową?

  • Pracujesz w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia?

  • Udzielasz świadczeń z zakresu terapii manualnej?

Ubezpieczenie jest jedynym realnym zabezpieczeniem przed finansowymi konsekwencjami błędów

Rejestrując praktykę fizjoterapeutyczną w KIF należy posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC Fizjoterapeuty. Jego zakresem objęte są wszystkie czynności fizjoterapeutyczne wynikające z Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, łącznie z terapią manualną.

Fizjoterapeuta pracujący na umowie o pracę ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody do wysokości 3 wynagrodzeń. Pracując na umowie zlecenia ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody. Ochronę w tym zakresie zapewnia Dobrowolne OC Fizjoterapeuty, które zabezpiecza nie tylko szkody związane z wykonywaniem działalności leczniczej, ale i szkody np. w mieniu pacjenta oraz w sprzęcie medycznym, z którego korzysta się na podstawie na umowy najmu lub dzierżawy.

Poznaj pakiet ubezpieczeń przygotowany specjalnie dla Fizjoterapeuty

OC obowiązkowe

dowiedz się więcej

Zapewnia ochronę w przypadku szkód powstałych na życiu i zdrowiu pacjenta w następstwie działania lub zaniechania działania, wyrządzonych podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 29-04-2019 r.

OC dobrowolne

dowiedz się więcej

Zapewnia ochronę przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy kontraktowej czy umowy wolontariatu. Ochrona obejmuje także  szkody związane z uszkodzeniem mienia pacjenta oraz naruszeniem jego praw.
Istnieje możliwość wykupienia ochrony uwzględniającej szkody w użytkowanym sprzęcie medycznym

INTER Ochrona Prawna

dowiedz się więcej

Gwarantuje pomoc prawną w życiu zawodowym i prywatnym oraz w ruchu drogowym. Zakres obejmuje konsultacje infolinii prawnej 24 h/7, opinie i porady prawne, pokrycie kosztów pełnomocnika oraz wszystkich kosztów sądowych.

INTER Ochrona HIV/WZW

dowiedz się więcej

Zapewnia ochronę przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z sumami ubezpieczenia sięgającymi nawet do 200 000 PLN Pokrywa koszty badań i leków antyretrowirusowych. Ubezpieczenie można rozszerzyć o jedyną na rynku Klauzulę Agresji Pacjenta i ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

INTER Tour 365

dowiedz się więcej

Zapewnia ochronę na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku za granicą, bez względu na liczbę wyjazdów oraz cel podróży. W zakresie są koszty leczenia za granicą, pomoc assistance, NNW oraz OC i ubezpieczenie bagażu, również ryzyka sportów amatorskich i następstwa chorób przewlekłych.

Najczęściej wybierana przez fizjoterapeutów suma gwarancyjna w OC obowiązkowym

100000

w odniesieniu do jednego zdarzenia

150000

w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową

Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia na wyższe sumy gwarancyjne do 300.000 EUR na jedno zdarzenie i 350.000 EUR na wszystkie zdarzenia.

Poznaj nasze nowe ubezpieczenie INTER Medyk Life

To nowoczesny pakiet ochronny: ubezpieczenie na życie wraz z ubezpieczeniem utraty przychodu na skutek niezdolności do pracy w wyniku choroby (także COVID-19) lub/i nieszczęśliwego wypadku (NW)

Sprawdź ofertę

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego warto kupować pakiet ubezpieczeń?

Kupując w pakiecie zyskujesz do 49% zniżki przy OC Obowiązkowym oraz otrzymujesz kompleksową i profesjonalną ochronę, która zabezpieczy wszystkie sfery Twojego życia zawodowego.

Czy można kupić samo ubezpieczenie OC Obowiązkowe?

Tak, można kupić samo ubezpieczenie OC Obowiązkowe, jednak korzystniej jest kupić pakiet ubezpieczeń.

Mam umowę o pracę, po co mi ubezpieczenie?

OC dobrowolne pozwala m in. pokryć koszty trzykrotności miesięcznej pensji jakimi ma prawo obciążyć Cię Twój pracodawca w przypadku spowodowania przez Ciebie szkody, jeśli jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę.

Mam ubezpieczenie OC Obowiązkowe, po co mi ubezpieczenie OC Dobrowolne?

OC Obowiązkowe nie chroni wszystkich sfer życia zawodowego lekarza.
OC dobrowolne rozszerza ochronę o szkody związane z uszkodzeniem mienia pacjenta oraz naruszeniem jego praw, szkody wynikające z posiadania gabinetu i udzielania świadczeń z zakresu medycyny estetycznej.

Czy ubezpieczenie INTER Ochrona HIV/WZW można wykupić na okres krótszy niż rok?

Tak, można dokonać zakupu na dowolny okres ochrony nie dłuższy niż rok.
Okres ubezpieczenia może obejmować np. czas stażu czy krótkoterminowej umowy wolontariackiej.

Odwiedź nas w centrum Warszawy lub do nas napisz