Skip to main content

Ubezpieczenie OC Podmiotu Leczniczego / NZOZ

  • Czy suma gwarancyjna 75 000 EUR na jedno zdarzenie jest wystarczająca?

  • Do czego potrzebna jest Ochrona Prawna?

  • Czy można ubezpieczyć majątek firmy?

Każdy właściciel prowadzący podmiot leczniczy musi codziennie mierzyć się z zagrożeniami wynikającymi z odpowiedzialności za życie i zdrowie pacjentów oraz z innymi problemami związanymi z prowadzeniem działalności.

INTER Polska proponuje pakiet ubezpieczeń dla Podmiotów Leczniczych stworzony, aby chronić interesy placówki medycznej. Ubezpieczeniu obowiązkowemu OC Podmiotu Leczniczego / NZOZ  podlega każdy podmiot leczniczy, wykonujący działalność leczniczą.

Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udziela się w ambulatorium (przychodni, poradni, ośrodku zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych), a także zakładzie badań diagnostycznych i medycznym laboratorium diagnostycznym.

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne mogą polegać na udzielaniu świadczeń w :  w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w hospicjum.

Poznaj pakiet ubezpieczeń przygotowany specjalnie dla Podmiotu Leczniczego

OC obowiązkowe

dowiedz się więcej

Zapewnia ochronę w przypadku szkód powstałych na życiu i zdrowiu pacjenta w następstwie działania lub zaniechania działania, wyrządzonych podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 29-04-2019 r.

OC dobrowolne

dowiedz się więcej

Zapewnia ochronę przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy wolontariatu, a także rozszerza ochronę OC obowiązkowego o szkody związane z uszkodzenie mienia pacjenta, naruszeniem jego praw czy udzielaniem świadczeń z zakresu medycyny estetycznej.

INTER Ochrona Prawna

dowiedz się więcej

Gwarantuje pomoc prawną w życiu zawodowym i prywatnym oraz w ruchu drogowym. Zakres obejmuje konsultacje infolinii prawnej 24 h/7, opinie i porady prawne, pokrycie kosztów pełnomocnika oraz wszystkich kosztów sądowych.

INTER Ochrona HIV/WZW

dowiedz się więcej

Zapewnia ochronę przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z sumami ubezpieczenia sięgającymi nawet do 200 000 PLN Pokrywa koszty badań i leków antyretrowirusowych. Ubezpieczenie można rozszerzyć o jedyną na rynku Klauzulę Agresji Pacjenta i ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

INTER Partner

dowiedz się więcej

W ramach pakietu INTER Partner można ubezpieczyć majątek firmy/podmiotu leczniczego/gabinetu od ognia i innych zdarzeń losowych lub od wszystkich ryzyk (All risk) m.in: budynki i budowle, lokale, środki obrotowe, maszyny i urządzenia czy mienie pracownicze. Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również cały sprzęt medyczny i elektroniczny, zarówno stacjonarny jak i przenośny od wszystkich ryzyk.

Najczęściej wybierana suma gwarancyjna w OC obowiązkowym

100000

w odniesieniu do jednego zdarzenia

350000

w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową

Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia na wyższe sumy gwarancyjne do 200.000 EUR na jedno zdarzenie i 350.000 EUR na wszystkie zdarzenia.

Poznaj nasze nowe ubezpieczenie INTER Medyk Life

To nowoczesny pakiet ochronny: ubezpieczenie na życie wraz z ubezpieczeniem utraty przychodu na skutek niezdolności do pracy w wyniku choroby (także COVID-19) lub/i nieszczęśliwego wypadku (NW)

Sprawdź ofertę

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego warto kupować pakiet ubezpieczeń?

Kupując w pakiecie zyskujesz do 49% zniżki przy OC Obowiązkowym oraz otrzymujesz kompleksową i profesjonalną ochronę, która zabezpieczy wszystkie sfery Twojego życia zawodowego.

Czy można kupić samo ubezpieczenie OC Obowiązkowe?

Tak, można kupić samo ubezpieczenie OC Obowiązkowe, jednak korzystniej jest kupić pakiet ubezpieczeń.

Mam ubezpieczenie OC Obowiązkowe, po co mi ubezpieczenie OC Dobrowolne?

OC Obowiązkowe nie chroni wszystkich sfer życia zawodowego.
OC dobrowolne rozszerza ochronę o szkody związane z uszkodzeniem mienia pacjenta oraz naruszeniem jego praw, szkody wynikające z posiadania gabinetu i udzielania świadczeń z zakresu medycyny estetycznej.

Czy ubezpieczenie INTER Ochrona HIV/WZW można wykupić na okres krótszy niż rok?

Tak, można dokonać zakupu na dowolny okres ochrony nie dłuższy niż rok.
Okres ubezpieczenia może obejmować np. czas stażu czy krótkoterminowej umowy wolontariackiej.

Odwiedź nas w centrum Warszawy lub do nas napisz