Skip to main content

Ubezpieczenie

INTER Moje Życie/

INTER Bezpieczny Kredyt

INTER Moje Życie

Ubezpieczenie INTER Moje Życie jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy pragną zadbać o siebie i swoją rodzinę. Gwarantuje stałą sumę ubezpieczenia w okresie ochrony. Można je także dostosowywać do zmieniającej się sytuacji życiowej np. zawarcia związku małżeńskiego, narodzin dziecka czy zakupu mieszkania.

INTER Moje Życie to przede wszystkim ubezpieczenie na wypadek śmierci, ale także trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu lub poważnego zachorowania. Można samodzielnie wybrać interesujący zakres ochrony. Wypłacane świadczenie jest zwolnione z podatków.

  • wsparcie finansowe dla Ciebie i Twojej rodziny,
  • ochrona ubezpieczeniowa do 70 roku życia,
  • możliwość ustalenia dowolnie wysokiej sumy ubezpieczenia ( min. 10 000 zł)
  • okres ubezpieczenia może trwać od 5 do 35 lat,
  • możliwość indeksacji, czyli podwyższenie sumy ubezpieczenia, w każdą rocznicę polisy,
  • możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia do 20% bez konieczności medycznej oceny stanu zdrowia w przypadku zmiany sytuacji życiowej np. zawarcia związku małżeńskiego, narodzin dziecka czy zakupu mieszkania.

Suma ubezpieczenia oraz składka jest ustalana indywidualnie.

INTER Bezpieczny Kredyt

Terminowe ubezpieczenie na życie z malejącą sumą ubezpieczenia i czasową opłatą składek. Jest to doskonałe zabezpieczenie rodziny na wypadek śmierci osoby obciążonej spłatą kredytu. Wypłata świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego w wysokości sumy ubezpieczenia osobie uprawnionej lub uposażonemu.

Zabezpieczenie wynikające z polisy terminowego ubezpieczenia na życie:

  • zabezpieczenie kredytu bankowego,
  • zabezpieczenie przyszłości rodziny,
  • zabezpieczenie spłaty podatku spadkowego,
  • pokrycie kosztów pogrzebu.

INTER Bezpieczny Kredyt to możliwość możliwość zawarcia polisy z cesją na bank.

Odwiedź nas w centrum Warszawy lub do nas napisz