Skip to main content

Ubezpieczenie NNW

  • Czy Twoje dziecko potrzebuje ubezpieczenia do szkoły?

  • Zaczynasz praktykę studencką i wymagają od Ciebie polisy?

  • Chcesz się czuć bezpiecznie uprawiając sporty?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia ochronę na wypadek uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub śmierci na skutek nieszczęśliwych wypadku.

Ubezpieczenie NNW może obejmować ochronę pełną to znaczy przez 24 godziny na dobę na całym świecie lub ochronę pracowniczą trwającą podczas pracy zawodowej/nauki, a także w drodze z domu do miejsca pracy/nauki i z miejsca pracy/nauki do domu.

Umowa o ubezpieczenie NNW może zostać zawarta w jednym z czterech Wariantów, składających się wyłącznie ze świadczeń podstawowych, przedstawionych w Ogólnych Warunkach ubezpieczenia. W zależności od wariantu ubezpieczenia świadczenie może zawierać się od 1% do 250% sumy ubezpieczenia.

Zakres podstawowy ubezpieczenia

świadczenie z tytułu
uszczerbku na zdrowiu

świadczenie z tytułu
śmierci

jednorazowe świadczenie
z tytułu następstw zawału serca
lub udaru mózgu

zwrot kosztów nabycia
środków pomocniczych

zwrot kosztów przeszkolenia
zawodowego inwalidów

Odwiedź nas w centrum Warszawy lub do nas napisz