Skip to main content

Ubezpieczenie Firmy INTER Partner

  • Ubezpieczenie Firmy od różnorodnych zdarzeń losowych

  • Ochrona sprzętu elektronicznego, także przy pracy zdalnej

  • Bogaty pakiet Assistance

To szeroki wachlarz produktów ubezpieczeniowych pozwalający elastycznie dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb i charakteru prowadzonej działalności, w tym ubezpieczenie gabinetu lekarskiego, gabinetu dentystycznego lub podmiotu leczniczego.

W ramach pakietu INTER Partner możesz ubezpieczyć majątek swojej firmy od ognia i innych zdarzeń losowych lub od wszystkich ryzyk (All risk). Ochroną ubezpieczeniową możesz objąć m.in: budynki i budowle, lokale, środki obrotowe, maszyny i urządzenia czy mienie pracownicze. Zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć poprzez wykupienie dodatkowych klauzul np. takich jak: ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń, drobnych robót budowlano-montażowych, katastrofy budowlanej, kosztów utylizacji uszkodzonych leków czy dokumentów służących do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również cały sprzęt medyczny i elektroniczny, zarówno stacjonarny jak i przenośny od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę  w razie szkód spowodowanych działalnością firmy, również w sytuacji kiedy osoba trzecia (klient czy partner biznesowy) dozna szkody przebywając na terenie Twojej firmy.  Ubezpieczenie możesz rozszerzyć o szeroki katalog dodatkowych klauzul dopasowanych do branży i potrzeb Twojej firmy.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pracownika. W ramach ochrony ubezpieczeniowej zapewnione jest także m.in. jednorazowe świadczenie z tytułu następstw zawału serca lub udaru mózgu.

Odwiedź nas w centrum Warszawy lub do nas napisz