Skip to main content

Ubezpieczenie INTER Grupa Plus

  • Zapewnienie ochrony pracownikom i członkom ich rodzin

  • Składka z ubezpieczenia wliczana jest w koszty uzyskania przychodu

  • Dla pracodawcy zwolnienie z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej

INTER Grupa Plus to grupowe ubezpieczenie na życie stworzone z myślą o zatrudnionych pracownikach. Obejmuje ochroną ponad 40 zagrożeń np. śmierć, nieszczęśliwy wypadek, poważne zachorowanie, operacja oraz 7 związanych z branżą medyczną np. uraz kręgosłupa, agresja pacjenta.

NTER Grupa Plus to indywidualna oferta dla grup już od 3 osób. Zakres ubezpieczenia dobierany  jest według potrzeb.

Niezaprzeczalne atuty to:  ochrona ubezpieczeniowa od 18 do 69 roku życia, czytelne warunki umowy, elastyczne ceny, możliwość objęcia ochroną rodziny pracownika.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje m.in.: świadczenia pieniężne w razie śmierci, świadczenia pieniężne związane z uszczerbkiem na zdrowiu, leczenie szpitalne, operacje chirurgiczne, rekonwalescencję poszpitalną oraz poważne zachorowania tj. 47 jednostek chorobowych.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej dla pracowników medycznych może obejmować również  m in. trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany bezpośrednią fizyczną agresją osób trzecich w miejscu wykonywania prac.

W ramach programu grupowego ubezpieczenia na życie INTER Grupa Plus wszyscy ubezpieczeni otrzymują dostęp do usług Assistance zapewniający szybką pomoc oraz opiekę w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia lub choroby.

Odwiedź nas w centrum Warszawy lub do nas napisz