Skip to main content

Ubezpieczenie OC Ratownika Medycznego

  • Posiadasz zawód Ratownika Medycznego?

  • Obawiasz się konsekwencji finansowych uszkodzenia karetki i sprzętu medycznego?

  • Jesteś narażony na kontakt z agresywnym pacjentem?

Ubezpieczenie jest jedynym realnym zabezpieczeniem przed finansowymi konsekwencjami błędów

Ratownik medyczny jako osoba wykonująca zawód medyczny posiada wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia.

Ubezpieczenie Dobrowolne OC Ratownika Medycznego skierowane jest do osób udzielających świadczeń niezależnie od formy zatrudnienia.

Poznaj pakiet ubezpieczeń przygotowany specjalnie dla Ratownika Medycznego

OC dobrowolne

dowiedz się więcej

Zapewnia ochronę przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy kontraktowej czy umowy wolontariatu. Ochrona obejmuje także  szkody związane z uszkodzeniem mienia pacjenta oraz naruszeniem jego praw.

Ochrona od uszkodzeń karetek i sprzętu medycznego

dowiedz się więcej

Możliwość wykupienia ochrony uwzględniającej szkody w karetkach i sprzęcie medycznym – obejmującej ustawową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy ruchomych (lub ich części składowych), których Ubezpieczony używa na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego.

INTER Ochrona Prawna

dowiedz się więcej

Gwarantuje pomoc prawną w życiu zawodowym i prywatnym oraz w ruchu drogowym. Zakres obejmuje konsultacje infolinii prawnej 24 h/7, opinie i porady prawne, pokrycie kosztów pełnomocnika oraz wszystkich kosztów sądowych. Zapewnia także opiniowanie kontraktów ze Stacją Pogotowia Ratunkowego.

INTER Ochrona HIV/WZW

dowiedz się więcej

Zapewnia ochronę przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z sumami ubezpieczenia sięgającymi nawet do 200 000 PLN Pokrywa koszty badań i leków antyretrowirusowych. Ubezpieczenie można rozszerzyć o jedyną na rynku Klauzulę Agresji Pacjenta i ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

INTER Tour 365

dowiedz się więcej

Zapewnia ochronę na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku za granicą, bez względu na liczbę wyjazdów oraz cel podróży. W zakresie są koszty leczenia za granicą, pomoc assistance, NNW oraz OC i ubezpieczenie bagażu, również ryzyka sportów amatorskich i następstwa chorób przewlekłych.

Najczęściej wybierana przez ratowników medycznych suma gwarancyjna w OC dobrowolnym

250000

w odniesieniu do jednego zdarzenia

250000

w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową

Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia na wyższe sumy gwarancyjne do 250.000 EUR na jedno zdarzenie i 350.000 EUR na wszystkie zdarzenia.

Poznaj nasze nowe ubezpieczenie INTER Medyk Life

To nowoczesny pakiet ochronny: ubezpieczenie na życie wraz z ubezpieczeniem utraty przychodu na skutek niezdolności do pracy w wyniku choroby (także COVID-19) lub/i nieszczęśliwego wypadku (NW)

Sprawdź ofertę

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego warto kupować pakiet ubezpieczeń?

Kupując w pakiecie zyskujesz do 49% zniżki przy OC Dobrowolnym oraz otrzymujesz kompleksową i profesjonalną ochronę, która zabezpieczy wszystkie sfery Twojego życia zawodowego.

Czy można kupić samo ubezpieczenie OC Dobrowolne?

Tak, można kupić samo ubezpieczenie OC Dobrowolne, jednak korzystniej jest kupić pakiet ubezpieczeń.

Mam umowę o pracę, po co mi ubezpieczenie?

OC dobrowolne pozwala m in. pokryć koszty trzykrotności miesięcznej pensji jakimi ma prawo obciążyć Cię Twój pracodawca w przypadku spowodowania przez Ciebie szkody, jeśli jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę.

Czy ubezpieczenie INTER Ochrona HIV/WZW można wykupić na okres krótszy niż rok?

Tak, można dokonać zakupu na dowolny okres ochrony nie dłuższy niż rok.
Okres ubezpieczenia może obejmować np. czas stażu czy krótkoterminowej umowy wolontariackiej.

Odwiedź nas w centrum Warszawy lub do nas napisz