Skip to main content

Ubezpieczenie OC

Psychologa i Psychoterapeuty

  • Udzielasz porad przez telefon?

  • Prowadzisz swoją działalność?

  • Masz podpisany kontrakt z NFZ?

Ubezpieczenie jest jedynym realnym zabezpieczeniem przed finansowymi konsekwencjami błędów

Psycholog / psychoterapeuta jako osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, która wykonuje zawód wyłącznie w oparciu o umowę o pracę lub inną umowę cywilno-prawną winna posiadać dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Osoby, które prowadzą własną działalność, przyjmując pacjentów we własnym gabinecie lub mając podpisane umowy kontraktowe z podmiotami leczniczymi winny posiadać dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Osoby, które prowadząc własną działalność przyjmują pacjentów w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia winny wykupić polisę ubezpieczenia obowiązkowego oc świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej ( zgodnie  z RMF z dn. 22 grudnia 2011r. D.U.293 poz.1728).

Poznaj pakiet ubezpieczeń przygotowany specjalnie dla Psychologa i Psychoterapeuty

OC dobrowolne

dowiedz się więcej

Zapewnia ochronę przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy wolontariatu, a także rozszerza ochronę OC obowiązkowego o szkody związane z uszkodzenie mienia pacjenta, naruszeniem jego praw czy udzielaniem świadczeń z zakresu medycyny estetycznej.

INTER Ochrona Prawna

dowiedz się więcej

Gwarantuje pomoc prawną w życiu zawodowym i prywatnym oraz w ruchu drogowym. Zakres obejmuje konsultacje infolinii prawnej 24 h/7, opinie i porady prawne, pokrycie kosztów pełnomocnika oraz wszystkich kosztów sądowych.

INTER Ochrona HIV/WZW

dowiedz się więcej

Zapewnia ochronę przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z sumami ubezpieczenia sięgającymi nawet do 200 000 PLN Pokrywa koszty badań i leków antyretrowirusowych. Ubezpieczenie można rozszerzyć o jedyną na rynku Klauzulę Agresji Pacjenta i ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

INTER Tour 365

dowiedz się więcej

Zapewnia ochronę na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku za granicą, bez względu na liczbę wyjazdów oraz cel podróży. W zakresie są koszty leczenia za granicą, pomoc assistance, NNW oraz OC i ubezpieczenie bagażu, również ryzyka sportów amatorskich i następstwa chorób przewlekłych.

Najczęściej wybierana przez psychologa i Psychoterapeutę suma gwarancyjna w OC dobrowolnym

50000

w odniesieniu do jednego zdarzenia

100000

w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową

Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia na wyższe sumy gwarancyjne do 100.000 EUR na jedno zdarzenie i 100.000 EUR na wszystkie zdarzenia.

Poznaj nasze nowe ubezpieczenie INTER Medyk Life

To nowoczesny pakiet ochronny: ubezpieczenie na życie wraz z ubezpieczeniem utraty przychodu na skutek niezdolności do pracy w wyniku choroby (także COVID-19) lub/i nieszczęśliwego wypadku (NW)

Sprawdź ofertę

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego warto kupować pakiet ubezpieczeń?

Kupując w pakiecie zyskujesz do 49% zniżki przy OC Dobrowolnym oraz otrzymujesz kompleksową i profesjonalną ochronę, która zabezpieczy wszystkie sfery Twojego życia zawodowego.

Czy można kupić samo ubezpieczenie OC Dobrowolne?

Tak, można kupić samo ubezpieczenie OC Dobrowolne, jednak korzystniej jest kupić pakiet ubezpieczeń.

Mam umowę o pracę, po co mi ubezpieczenie?

OC dobrowolne pozwala m in. pokryć koszty trzykrotności miesięcznej pensji jakimi ma prawo obciążyć Cię Twój pracodawca w przypadku spowodowania przez Ciebie szkody, jeśli jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę.

Mam ubezpieczenie OC Obowiązkowe, po co mi ubezpieczenie OC Dobrowolne?

OC Obowiązkowe chroni jedynie pacjentów przyjmowanych w ramach bezpośredniego kontraktu Psychologa/Psychoterapeuty przez NFZ.

OC Dobrowolne chroni wszystkich pacjentów i rozszerza ochronę o szkody związane z uszkodzeniem mienia pacjenta oraz naruszeniem jego praw, szkody wynikające z posiadania gabinetu i udzielania świadczeń z zakresu medycyny estetycznej.

Czy ubezpieczenie INTER Ochrona HIV/WZW można wykupić na okres krótszy niż rok?

Tak, można dokonać zakupu na dowolny okres ochrony nie dłuższy niż rok.
Okres ubezpieczenia może obejmować np. czas stażu czy krótkoterminowej umowy wolontariackiej.

Odwiedź nas w centrum Warszawy lub do nas napisz