Skip to main content

Ubezpieczenie

INTER Lokum

 • Kupujesz mieszkanie i potrzebujesz ubezpieczenie z cesją na bank?

 • Obawiasz się, że najemca zaleje sąsiadów?

 • Martwisz się, że ktoś celowo zniszczy Twoje mienie?

Ubezpieczenie jest jedynym realnym zabezpieczeniem przed finansowymi konsekwencjami szkód

Ubezpieczenie INTER Lokum to całościowa ochrona dla Twojego mieszkania lub domu. Elastyczność pakietu pozwala dopasować do swoich potrzeb zakres ochrony oraz sumy ubezpieczenia. Dostępne warianty ochrony to: ogień i inne zdarzenia losowe lub mienie od wszystkich ryzyk.

Do każdego wariantu ubezpieczenia INTER Lokum dołączona jest usługa ASSISTANCE. Jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania ubezpieczonego oferowane są m.in. lekarskie wizyty domowe,  transport medyczny i dostawa leków. Każda polisa może zawierać ubezpieczenie z cesją na bank

Najlepsza ochrona w wariancie ALL RISK

Najlepsza ochrona w wariancie ALL RISK

Najlepsza ochrona w wariancie ALL RISK

Najlepsza ochrona w wariancie ALL RISK

Najlepsza ochrona w wariancie ALL RISK

Poznaj możliwości polisy mieszkaniowej

MAJĄTEK

dowiedz się więcej

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych lub od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie od kradzieży
 • Ubezpieczenie od dewastacji
 • Ubezpieczenie szyb od stłuczenia
 • Ubezpieczenie domku letniskowego

OC

dowiedz się więcej

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym pokrywa roszczenia osób trzecich w związku ze szkodami np.:

 • powstałymi wskutek zalania sąsiadów
 • wyrządzonych przez dzieci
 • wyrządzonych przez najemcę lokalu
 • wyrządzonymi przez posiadane zwierzęta
 • przy uprawianiu sportów

NNW

dowiedz się więcej

Ubezpieczenie gwarantujące wypłatę świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

ASYSTA PRAWNA i OCHRONA PRAWNA

dowiedz się więcej

Ubezpieczenie zapewniające pomoc w sprawach związanych z życiem prywatnym.
W zależności od wariantu jest to telefoniczna asysta lub pokrycie kosztów pomocy prawnej

Odwiedź nas w centrum Warszawy lub do nas napisz